Pontkalkulátor

A felvételi pontok számítása többféle módon is történhet.
Alap- és osztatlan képzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén a felvételi összpontszámot 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kell kiszámítani.
A pontszámítás alapját
- a tanulmányi pontok (maximum 200 pont),
- az érettségi pontok (maximum 200 pont),
- felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél vagy felsőfokú oklevél alapján
- valamint az intézményi többletpontok (maximum 100 pont) és
- az önkéntes katonai szolgálatért további többletpontok (maximum 64 pont) képezhetik.
További információk: A BGE felvételi rendszere 2024-től (uni-bge.hu)
A felvételi ponthatárt az adott képzésre jelentkezők felvételi összpontszáma, a jelentkezők által megjelölt jelentkezési sorrend és az adott szakra, illetve finanszírozási formára vonatkozó felvehető szakos kapacitásszám figyelembevételével állapítják meg. Ez a besorolási, illetve a felvételi döntés alapja.

Új kalkuláció indításához válasszon a kar – képzési forma - szak - képzési terület listából, majd adja meg tanulmányi, valamint többletpontot jelentő további eredményeit.

Szakok szűrése

1. Tanulmányi pontok

Középiskolai eredmény

 Utolsó előtti tanult
év év végi
eredménye
Utolsó tanult
év év végi
eredménye
magyar irodalom
magyar nyelv
történelem
matematika


Érettségi átlag

 ?1?2Szint3%ÉrdemjegyTípus4 
magyar nyelv és irodalom- 
történelem- 
matematika 
 
 

2. Érettségi pontok

Legalább egy tantárgyból emeltszintű érettségivel vagy felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV) kell rendelkezni.
Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára (FFSZV) azok jelentkezhetnek, akik
- a kétszintű érettségi vizsga bevezetése – tehát 2005 – előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványukban az adott tárgyból vizsgaeredménnyel rendelkeznek.
- a választott érettségi tárgyból rendelkeznek középszintű érettségi vizsgaeredménnyel.
- valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, illetve Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel rendelkeznek.
- nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate) rendelkeznek.
- az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi bizonyítványukban vizsgaeredménnyel rendelkeznek.
Csak olyan tárgyból választható a vizsga, amiből korábban is érettségizett.
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeinek fennállását az Oktatási Hivatal ellenőrzi.
 Szint3%ÉrdemjegyTípus4 
 
 

3. Felsőfokú oklevél

A korábbi felsőoktatási tanulmányok során szerzett oklevél minősítése alapján számítható pont

4. Intézményi pontok

Nyelvtudás

OKTV/SZÉTV/ÁSZÉV

Ifjú tudósok helyezés

TUDOK helyezés

Felsőoktatási szakképzés

Sporteredmény

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

OTDK/TDK verseny tanulói jogviszonyban

Nemzetközi Tudományos Diákolimpia

V4-es Közgazdasági Diákolimpia

Esélyegyenlőség

Szakirányú Országos Szakmai Tanulmányi Verseny

5. Katonai szolgálat

Az önkéntes katonai szolgálat biztosítása érdekében a jelentkező teljesített